<style>.lazy{display:none}</style>העצמת תחושת המסוגלות במקום העבודה - סאנשיין גרופ

העצמת תחושת המסוגלות במקום העבודה

בעשורים האחרונים אנו חווים את השפעת תהליכי הגלובליזציה על שוק העבודה, כאשר יותר חברות וארגונים מספקים שירותים חוצי יבשות.

לצד שלל ההיבטים החיוביים של תהליכים אלו, נראה כי הם טומנים בחובם גם קשיים חדשים, הבאים לידי ביטוי בהשפעה ישירה על אופי העבודה, הדרישות ושביעות הרצון הכללית של הארגון ועובדיו - החל משעות עבודה מרובות ולא שגרתיות, דרך הערכה ותגמול של העובדים בעיקר על בסיס תפוקה ועד עבודה במודל של "פס ייצור" שאינו מאפשר ביטוי אישי ואינו יוזם פעילויות כמו סדנת גיבוש לצוות עובדים, כמו חללי עבודה משותפים או הגדרות תפקיד צרות.

ממתח נפשי ועד תקשורת לקויה

אחת ההשפעות הבולטות של אופי העבודה "החדש" הזה, היא הזנחת הפן האישי בהתנהלות הארגון מול עובדיו.

כאשר ההצלחה נמדדת ביחס ישיר לתפוקה, עובדים רבים מדווחים על מתח נפשי, חרדה, חוסר ביצירתיות ותחושת מסוגלות וערך עצמי נמוכה.

לצד זאת, הם מדווחים על מחסור בזמן או פנאי לפתח כישורים חברתיים עם עמיתיהם ורבים אף חשים מאוימים על ידם.


הרגשות הללו, שפעמים רבות לא זוכים להתייחסות מצד הארגון, מובילים לתוצאה הפוכה - ירידה בתפוקה, הן ברמת העובד, הן ברמת הצוותים והן ברמת הארגון כולו.

הלחצים ותחושת הניכור מתגברים, ותחושת הערך העצמי והמסוגלות - האישית והקבוצתית - נפגעות לאין שיעור.

בשורה התחתונה, אנו מקבלים ארגון שאפתני עם עובדים מתוסכלים, שמתקשים לתקשר ביניהם ולעמוד ביעדים ולוחות זמנים.

מקומה של תחושת המסוגלות

בזמן שהתמקדות בתפוקה, הפעלת לחצים ואי בניית מערכות יחסים פנים-ארגוניות מובילים לקשיים, העצמת תחושת המסוגלות ופיתוח ערך מוסף לעובדים יוצרים פתרונות.

בחברות וארגונים שהשכילו לתת מקום לרווחתו של העובד לא פחות מאשר לתפוקתו, דאגו, למשל, ליצור מסגרות בהן העובדים יכולים להכיר בצורה משוחררת ופתוחה.

מסגרות אלו הובילו להתפתחותה של תקשורת טובה יותר בין חברי הצוות, המגבירה את תחושות הביטחון, השייכות והערך העצמי שלהם.

ניתן לראות בגוגל כדוגמא מצוינת לחברה שהבינה את חשיבות תחושת המסוגלות של העובד. מצד אחד, סביבת עבודה בעיצוב יצירתי, המזמין עבודה משותפת, תקשורת בין אישית וגירוי מחשבתי.

מצד שני, הקצאת זמן מוגדר (20% משעות העבודה) לפיתוח פרויקטים עצמאיים, שלאו דווקא חופפים את הגדרת התפקיד.

מה הם הרוויחו? מוניטין של מקום עבודה חלומי, עובדים מסורים ומרוצים, ושלל מוצרים יצירתיים שלא היו מתפתחים ללא השקעה ופיתוח של אותה תחושת מסוגלות וערך עצמי.

העצמת העובד היא העצמת הארגון

חברות וארגונים רבים כבר מתחילים להפנים את חשיבותו הגדולה של המרכיב האנושי בהצלחתם, וכי נטיעת תחושת המסוגלות והעצמתה מובילה למערכת של רגשות חיוביים – הן של העובד כלפי עצמו וכלפי עבודתו, והן של יחידות הארגון כמכלול.

למעשה, ארגון המנהל תקשורת אפקטיבית וגלויה, משקיע בהעצמת העובדים, מתכנן יום גיבוש לעובדים, מעודד יוזמה ומאציל סמכויות – הוא שיזכה בעובדים מרוצים, מסורים ואפקטיביים.

מקום עבודה אשר נותן מרחב להתבטאות אישית של העובדים, זוכה לפתרונות יצירתיים יותר, בעלי מעוף וחזון, והם שבסופו של דבר יבדילו את החברה ממתחריה ויובילו אותה ליציבות והצלחה.

 

חזרה למאמרים והשראה

לקבלת הצעת מחיר לסדנת גיבוש / יום גיבוש לעובדים

סאנשיין גרופ - סדנאות גיבוש והעצמה | טל: 050-2867199 | מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לינקד אין  יו טוב  גוגל+  פייסבוק  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  050-2867199