<style>.lazy{display:none}</style>חשיבות הגיבוש בקרב עובדים בעת משבר - סאנשיין גרופ

גיבוש בעת משבר

בזמן משבר, הצורך בגיבוש בין עובדים מתגבר כדי להתמודד עם אתגרים קיצוניים. מאמר זה יתמקד בחידושים בתחום, כולל נתונים סטטיסטיים, ויציע המלצות לחברות וארגונים כיצד לחזק את הגיבוש בין עובדים וצוותים בתקופות משבר.

 

השפעת תקופות מלחמה ומשבר על עובדים וארגונים:

תקופות מלחמה ומשברים מציבים קריטריונים חדשים לעובדים וארגונים, והשפעה זו גורמת לתסמונת קריטיונים שונים בעבודת הצוות וביכולת הארגון להתמודד עם האתגרים המתגבשים. כאשר המערכת החברתית והכלכלית מתמוטטת, יכולות הגיבוש והעבודה הקבוצתית משחקות תפקיד מכריע ביכולת הארגון לשרוד ולהתמודד עם האתגרים.

אפקטיביות העובדים בתקופות משבר:

מחקרים מצביעים על רמת השפעתן של תקופות משבר על העובדים, כאשר נתונים סטטיסטיים מצביעים על ירידה ביכולת הפרודוקטיבית וברמת המוטיבציה בעבודה בתקופות אלה. בנוסף, ישנם נתונים המראים על עליית הסיכון לדיכוי רגשי, דיכוי תחושת המוראל, ופחד מהעתיד בקרב עובדים בתקופות משבר.

 

השיפור בעבודה ובמוראל לאחר פעילויות גיבוש:

מחקרים רבים מצביעים על השפעתן החיובית של פעילויות גיבוש ובניית צוותים בתקופות משבר על העבודה והמוראל של העובדים. לדוגמה, ניתוחים מראים על עלייה בתפקידים ברמה הקבוצתית, חיזוק ביכולת ההתמודדות עם לחץ ועם מצבי חירום, והגברת רמת האמון והשיתוף פעולה בין העובדים ומנהלים בחברה/ארגון.

אסטרטגיות ליצירת גיבוש בין עובדים בתקופות משבר:

תכנון ובניית צוותים מותאמים: 
פיתוח תוכניות ופעילויות לקידום גיבוש צוותים בתקופות משבר, כולל הגדרת מטרות משותפות ופתיחות לשיתוף פעולה.

קידום תרבות ארגונית תומכת:
 
יישום פרקטיקות ועיקרונות המקדמים את חשיבות השיתוף הפעולה, האמון והקשר החברתי בין העובדים, מקנה לארגון יציבות ויכולת להתמודד עם האתגרים המשתנים בתקופות משבר. התרבות הזו מעודדת פתיחות, רגישות ואמפתיה לצרכי העובדים ולמצב הפנימי שלהם, ויצירת סביבת עבודה נוחה ומקבלת על מנת לקדם רוח השיתוף והתמיכה. בכך, היא מקנה לעובדים תחושה של שייכות ומוטיבציה, ומקדמת את היכולת שלהם לעבוד יחד כדי להתמודד עם אתגרי המשבר באופן יעיל, אפקטיבי ומוצלח. 

קידום שיתוף פעולה ותקשורת פתוחה:
 
יישום כלים ופרקטיקות שמקדמות תקשורת פתוחה בין צוותים ומנהיגות פתוחה מקנים לעובדים הרגשה של שייכות, תמיכה והערכה, ומקדמים את השיתוף הפעולהבקבוצה.

הקניית כלים והשקעה בהכשרה:
 
פיתוח תוכניות הכשרה ופיתוח יכולות בתקופות משבר מאפשרים לעובדים להתמודד עם האתגרים החדשים ולא מוכרים. כלים אלה יכולים לכלול הדרכות, סדנאות, וקורסים מקצועיים.

כלים להתמודדות במשבר:

סדנאות יצירתיות ופעילויות גיבוש:
ארגונים יכולים לארגן פעילות גיבוש לעובדים וקבוצות כמו סדנאות גיבוש, חוויות חינוכיות, וטיולי צוות בטבע. פעילויות אלה מאפשרים לעובדים לחוות חוויות משותפות ולהרגיש קשר חזק יותר אחד כלפי השני.

פיתוח תוכניות צמיחה אישיות: תוכניות אישיות והתפתחות מקצועית מקנות לעובדים כלים וידע נדרש להתמודדות עם האתגרים של המשבר.

פיתוח מנגנוני תמיכה פסיכולוגית: ארגונים יכולים להעניק תמיכה פסיכולוגית ורגשית לעובדים דרך סדנת גיבוש, ימי גיבוש לעובדים, חוגי דיאלוג, וייעוץ והדרכות פסיכולוגיות.

המלצות לעסקים וארגונים: 

להצלחת הארגון בתקופות משבר, חשוב להימנע מהתעלמות מחששות וצרכי העובדים. תכנון מוקדם והתמקדות בבניית צוותים וגיבוש בינאישי תורמים להתמודדות יעילה ולהצלחה. כמו כן, חשוב להשקיע בהתפתחות אישית ומקצועית של העובדים כחלק מתוכניות הגיבוש וההתמודדות עם המשבר.

בתקופות משבר, הגיבוש בין העובדים מהווה גורם מרכזי להצלחת הארגון וליכולתו להתמודד עם האתגרים. באמצעות יום גיבוש לעובדים והתמקדות בתמיכה פסיכולוגית ורגשית, ניתן לשפר את תפקוד הצוותים ואת אופן התמודדותם עם המצבים הקשים. מניעת התפרקות הצוותים והגברת רמת התמיכה יכולה להבטיח את היציבות וההצלחה של הארגון בתקופות אלו ולטווח ארוך.


לקבלת הצעת מחיר לסדנת גיבוש / יום גיבוש לעובדים

סאנשיין גרופ - סדנאות גיבוש והעצמה | טל: 050-2867199 | מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לינקד אין  יו טוב  גוגל+  פייסבוק  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  050-2867199